Перспективний план роботи
над науково-методичною темою
на 2014-2019 н.р.

МЕТА РОБОТИ НАД НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЮ ТЕМОЮ

Створення умови для:

 • формування нового мислення в навчально-методичній сфері діяльності учителів
 • інформування педпрацівників про нові досягнення педагогічної науки і практики
 • застосування знань на практиці в процесі вирішення навчально-виховних завдань
 • опанування навичок з розробки нових педагогічних технологій освітньої діяльності
 • здійснення науково-методичного забезпечення інноваційної діяльності педагогічного колективу
 • забезпечення раціонального режиму праці і відпочинку
 • забезпечення психологічної комфортної обстановки, яка сприяє творчому характеру праці
 • пошук та запровадження ефективних інновацій.

«ГУМАННО-ОСОБИСТІСНИЙ ПІДХІД ДО ДІТЕЙ

В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ»

АСПЕКТИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ ПРОБЛЕМИ

НАВЧАЛЬНА ПРОБЛЕМА ‑ впровадження педагогічних технологій на основі особистісної орієнтації педагогічного процесу

УПРАВЛІНСЬКА ПРОБЛЕМА – створення комфортних умов для розвитку особистості вчителя і учня на основі гуманно-особистісного підходу в освітньому процесі

ВИХОВНА ПРОБЛЕМА ‑ особистісно орієнтоване виховання як важлива умова формування активної громадянської позиції

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА ‑ психологічна взаємодія учасників навчально-виховного процесу

Психолого-педагогічна підготовка колективу.

Теоретичне обґрунтування науково-методичної

проблеми школи.

(1-й рік)

 1. Дослідження рівня професійної майстерності, потреб та інтересів як усього колективу, так і кожного вчителя:
 • аналіз роботи школи за навчальний рік;
 • вивчення рівня навчальних досягнень школярів, їх вихованості, розвитку;
 • фронтальне відвідування уроків, позакласних заходів з наступним оглядовим аналізом, виявлення професійного рівня вчителів;
 • анкетування, діагностування вчителів з метою виявлення їхньої професійної кваліфікації;
 • проведення індивідуальних консультацій з педагогами закладу.

(Квітень – травень 2014, адміністрація)

 1. Ознайомлення педагогічного колективу з досягненнями психолого-педагогічної науки, новими педагогічними технологіями (березень – травень 2014, Григорчук О.І.)
 1. Ознайомлення всіх членів колективу із запропонованими варіантами, остаточний вибір проблеми для педагогічного колективу (травень 2014, Бойко Т.П.)
 1. Обговорення й затвердження педагогічною радою запропонованої загальношкільної науково-методичної проблеми (березень-квітень 2014, Пашинська Т.А.)
 1. Створення творчої групи з метою побудови моделі нової технології, планування системи заходів, спрямованих на вирішення поставлених завдань (вересень 2014, Бойко Т.П.)
 1. Складання плану роботи над проблемою, розподіл обов’язків між членами педагогічного колективу, забезпечення послідовності накреслених заходів, їх взаємодія з іншими елементами педагогічного процесу (листопад 2014, члени творчої групи)
 1. Проведення “круглого столу” з метою вивчення стану розробки вибраної проблеми в науково-педагогічній літературі (грудень-січень 2014-2015, БойкоТ.П., Григорчук О.І.)

Творчий етап.

Поточний аналіз та управління

процесом впровадження.

(2-й та 3-й роки)

 1. Створення умов для вирішення поставлених завдань:
 • Оформлення довідково-інформаційної методичної папки з визначеної проблеми (листопад 2014 ‑ лютий 2015, члени творчої групи);
 • Складання переліку літератури (грудень 2014, Григорчук О.І.);
 • Підготовка і проведення конференції за науково-методичною літературою, в якій висвітлено визначену тему; комплексне обговорення (березень 2015, члени творчої групи, педагогічний колектив);
 • Вивчення досвіду роботи педагогів інших шкіл, які працюють над аналогічними проблемами (березень-травень 2015, педагогічний колектив);
 • Проведення інструктивно-методичних нарад з проблеми (систематично, Бойко Т.П.);
 • Вдосконалення, відповідне спрямування всіх форм внутрішньошкільної методичної роботи, активізація роботи шкільних методоб’єднань (постійно, Бойко Т.П., керівники МО).
 1. Організація роботи над новою технологією:
 • Розробка творчою групою основних положень, рекомендацій, методів, заходів, технологій, найбільш ефективних у роботі школи (вересень-жовтень 2015, члени творчої групи);
 • Обговорення запропонованих рекомендацій на засіданнях шкільних методичних об’єднань, вироблення заходів стосовно їх реалізації (травень 2016, Бойко Т.П., керівники МО);
 • Виконання вчителями конкретних науково-дослідницьких завдань (систематично, педагогічний колектив);
 • Організація взаємовідвідування уроків, вивчення та виконання вчителями методичних рекомендацій (систематично, Бойко Т.П., керівники МО);
 • Узагальнення та впровадження в практику роботи вчителів перспективного педагогічного досвіду з обраної проблеми (січень 2017, Бойко Т.П.);
 • Вдосконалення методики аналізу відвіданих уроків адміністрацією школи, членами методичної ради (систематично);
 • Створення банку інформації щодо впровадження проблеми у навчально-виховний процес (березень-травень 2016, Бойко Т.П., члени творчої групи);
 • Творчі звіти кращих учителів за результатами роботи над науково-методичною проблемою (жовтень, 2018).

Узагальнюючий етап.

Підбиття підсумків роботи.

(4-й рік)

 1. Проведення творчих звітів творчої групи та шкільних методичних об’єднань про наслідки роботи над науково-методичною проблемою (грудень 2018, Бойко Т.П., керівники МО)
 1. Проведення підсумкової педагогічної ради про результати роботи над науково-методичною проблемою. Вироблення та ухвалення рекомендацій (березень 2019, Бойко Т.П.)
 1. Вихідна діагностика учасників навчально-виховного процесу (квітень 2019, Бойко Т.П., керівники МО)
 1. Діагностика творчого потенціалу педагогічних працівників (квітень 2019, Бойко Т.П., керівники МО)
 1. Планування подальшої роботи (травень 2019, адміністрація)

Заступник директора з НВР Т. П. Бойко

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.