ПРАВИЛА ДОТРИМАННЯ ОРФОГРАФІЧНОГО РЕЖИМУ У ШКОЛІ

(витяг з наказу по школі) Для виконання всіх видів робіт учні повинні мати таку кількість зошитів:

 • з іноземної мови ‑ по 2 робочих зошити та один для словника;
 • з української та російської мов ‑ у 5-8 класах по 3 зошити (2 – для виконання класних і домашніх навчальних робіт, 1 ‑ для виконання контрольних робіт), у 10-11 класах – 2 зошити (1 – для виконання класних і домашніх навчальних робіт, 1 ‑ для виконання контрольних робіт з української мови);
 • з української та зарубіжної літератур – по 2 зошити (1 – для виконання класних і домашніх навчальних робіт, 1 ‑ для виконання контрольних робіт);
 • з математики: у 1 ‑ 6-х класах — по 2 зошити, у 7—8-х класах — по 3 зошити (2 — з алгебри, 1— з геометрії), у 10—11-х класах — по 2 зошити (1— з алгебри і початків аналізу, 1 — з геометрії);
 • з фізики, хімії — по 2 зошити (1 — для виконання класних і домашніх навчальних робіт та розв'язування задач, 1 — для оформлення лабораторних, практичних робіт, практикумів);
 • з біології, основ здоров’я, географії, природознавства, економіки, історії, правознавства, інформатики, факультативних занять, художньої культури, музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, трудового навчання — по 1 зошиту;
 • з образотворчого мистецтва – 1 альбом;
 • музичного мистецтва — 1 нотний зошит.

Для проведення контрольних, лабораторних, практичних робіт можуть використовуватися зошити з друкованою основою, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.

Для контрольних робіт і тематичного оцінювання з української та російської мов і української, зарубіжної літератур, математики, фізики, хімії повинні бути виділені спеціальні зошити однакового зразка. Оформлюють підписи цих зошитів комп’ютерним друком.

У зошитах з української мови учні мають записувати вид роботи, одним рядком нижче — її назву, наприклад:

Диктант Переказ

Проліски Літечко

Це стосується і невеликих за обсягом робіт, які виконуються в зошитах для класних і домашніх робіт.

У зошитах для контрольних робіт з фізики, хімії, математики, української і зарубіжної літератур в усіх класах записується дата й тема, у межах якої виконується контрольна робота:

Перше жовтня

Усна народна творчість

У школі встановлюється такий порядок ведення зошитів:

 1. Писати в зошитах акуратно, чітко.
 2. У зошитах з іноземної мови записувати словами назву дня тижня, число і місяць. У зошитах з інших предметів дату записувати словами, в окремому рядку вказувати, класна чи домашня робота, зазначати назву теми уроку, вид роботи, назву зв'язного тексту, наприклад:

Десяте вересня

Класна робота

Вправа 126 (Задача 237)

Після заголовків, назв робіт підпису зошита крапки не ставити.

 1. Уніфікувати підписи на обкладинках зошитів:

Зошит Зошит

для робіт з української мови для контрольних робіт

учня 5-А класуз української літератури

Вишнівської загальноосвітньої учениці 5-А класу

школи І-ІІІ ступенів №2 Вишнівської загальноосвітньої

Іваненка Володимира школи І-ІІІ ступенів №2

Петрусенко Оксани

Зошити підписувати мовою, що вивчається.

 1. Дотримуватись абзаців. Між датою і заголовком, назвою виду роботи і заголовком, а також між заголовком і текстом у зошитах з української, російської та іноземної мов рядка не пропускати. У зошитах з математики між цими записами пропускати одну клітинку. Між останнім рядком тексту однієї письмової роботи і датою або заголовком (назвою виду) наступної роботи у зошитах з української, російської та іноземної мов пропускати два рядки, у зошитах з математики — чотири клітинки.
 2. Акуратно виконувати підкреслення, креслення, умовні позначення олівцем або ручкою синього кольору.
 3. Помилки виправляти таким чином: неправильно написану літеру або пунктуаційний знак закреслювати скісною рискою, замість закресленого надписувати потрібні літери, слова, речення. Не брати неправильно написаних знаків у дужки, не користуватися коректором.

Встановлюється такий порядок перевірки письмових робіт учителем:

 1. Зошити учнів, у яких виконуються навчальні класні і домашні роботи, перевіряти:
 • з української, російської мов і математики у 1-5-х класах — кожну роботу в усіх учнів; у 6-8-х класах — кожну роботу тільки в учнів з початковим рівнем навчальних досягнень, у решти — не всі роботи, а тільки найбільш важливі; у 10-11-х класах з математики — кожну роботу в учнів з початковим рівнем навчальних досягнень, у решти — найбільш важливі роботи не менш ніж один раз на місяць;
 • з іноземних мов у 5-6-х класах — кожну роботу; у 7-9-х класах — кожну роботу тільки в учнів з початковим рівнем навчальних досягнень; не всі роботи, а тільки найбільш важливі — в учнів із високою успішністю; у 10-11-х класах — не менш як один раз на місяць; зошити-словники — раз на семестр;
 • з літератур у 5-11-х класах — не менш ніж один раз на місяць;
 1. Підкреслення і виправлення помилок вчителю робити тільки червоною пастою (чорнилом).
 2. Обов'язково оцінювати всі контрольні роботи із внесенням балів до класного журналу. За самостійні навчальні письмові роботи також виставляти оцінку в журналі.
 3. Учнівські роботи над помилками виконувати у зошитах з письмових робіт.

Оцінки за ведення зошитів (від 1 до 12 балів) виставляти у класний журнал щомісяця протягом семестру з предметів, де здійснюється оплата за зошити, і вважати ці оцінки поточними до найближчої тематичної (крім оцінок за зошити з іноземної мови).

Під час перевірки зошитів ураховувати такі критерії: наявність різних видів робіт, грамотність, охайність, уміння правильно оформляти роботи.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.